آینده شما چگونه است؟

آینده شما چگونه است؟

روزی را تصور کنید که فارغ از تحصیل یا کار، با دو پیشنهاد ر‌وبه‌‌رو خواهید شد. شما می‌توانید دربرندی مشهور در زمینه‌ای مرتبط با سابقه خودتان و با حقوقی بالا اما در یک سِمت ابتدایی مشغول به کار شوید. و همزمان پیشنهادی از جانب یک کسب‌وکار نوپا که مدت زیادی از شروع...