نقش هوش مصنوعی در آینده پزشکی

نقش هوش مصنوعی در آینده پزشکی

در آینده‌ای نه چندان دور،‌ هوش مصنوعی جنبه‌های مختلف زندگی انسان را متحول خواهد کرد و مراقبت‌های پزشکی نیز از این تحول جدا نخواهند بود. در ادامه به برخی از کاربرد‌های هوش مصنوعی در مراقبت‌های پزشکی اشاره می‌کنیم: 1. استخراج سوابق پزشکی یکی از کاربردهای مفید هوش مصنوعی...