استارتاپ‌های سلامت برای جلب اعتماد پزشکان به شواهد نیاز دارند

دکتر علی جعفریان، رییس بخش پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در اپیزود دوم رویداد مدلین ری‌ویو با موضوع «پزشکان و استارتاپ‌های سلامت» مطرح کرد: استارتاپ‌های سلامت برای جلب اعتماد پزشکان به شواهد نیاز دارند.

استارتاپ‌های سلامت باید ارتباطشان را با دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویت کنند

دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در رویداد مدلین ری‌ویو درباره مشکلات استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سلامت گفت: استارتاپ‌های سلامت باید ارتباطشان را با دانشگاه‌های علوم پزشکی تقویت کنند.

چگونه یک رزومه تأثیرگذار بنویسیم؟

اگر می‌خواهید در یافتن شغل و موقعیت‌های مناسب موفق باشید لازم است بتوانید توانایی‌های خود را به خوبی به صاحبان مشاغل یا کارفرمایان ارائه دهید. یکی از این ابزارهای ارائه، رزومه شما است. یک رزومه ضعیف و غیرحرفه‌ای می‌تواند با وجود شایستگی شما، شانس گرفتن موقعیتی خاص را...